12 stappen naar je nieuwe zorglocatie

Overweeg je als zorgbestuurder of als zorgmanager nieuwbouw? Dan loop je tegen een diverse vraagstukken aan. De belangrijkste werken we de komende maanden één voor één uit in een serie kennisartikelen voor zorginstellingen. In dit artikel het tweede vraagstuk in deze serie:

Hoe ga je om met bestaande bewoners, familie en medewerkers tijdens de nieuwbouw van je zorglocatie?

Smiling senior man with cup of coffee talking to female caregiver sitting in front at care home

Nieuwbouw van je zorglocatie is iets om naar uit te kijken, het geeft een nieuwe, positieve energie. Het geeft je de kans om de exploitatie van je zorg te optimaliseren. Dat levert meer welzijn op voor je bewoners, hun familie én je werknemers. Het ontwerp- en bouwproces geeft natuurlijk overlast, waarvan je de impact tot een minimum wilt beperken.

In dit artikel lees je hoe dit is aangepakt bij de nieuwbouw van De Brink in Groningen.

Voorbeeld: Een soepele fasering van oud naar nieuwbouw voor bewoners, familie en medewerkers van De Brink in Helpman - Groningen

Op voorhand weet je dat een nieuwbouwproject op 3 vlakken impact heeft, wat een complexe puzzel oplevert:

Sociaal: Zieken en kwestbare ouderen wil je maar één keer verhuizen, omdat het enorm ingrijpend voor ze is. Maar ook voor hun familie. En voor je medewerkers. Kun je tijdelijke huisvesting én zorg op de bestaande locatie behouden? En tegelijkertijd werken aan nieuwbouw?

Economisch: Tijdens de bouw wil je dat de organisatie continuïteit houdt in het leveren van zorg en dat personeel verbonden blijft en aan het werk kan blijven. Hoe hou je korte en efficiënte looplijnen voor het leveren van zorg?

Technisch: Tijdelijke gebouwen moeten voldoende veilig en stabiel zijn. Vervolgens moet de bouwlogistiek worden opgezet. Hoe kun je de geluids-, stof- en triloverlast minimaliseren?

Om de impact zoveel mogelijk te minimaliseren is een faseringsplan opgesteld voor de zorglocatie De Brink.

 

Faseringsplan De Brink in Groningen

Om de sociale, economische én technische impact van het bouwproces van De Brink in Helpman Groningen te minimaliseren is de het nieuwbouwproces in 5 fasen doorgevoerd:

Screenshot 2021-02-04 at 17.51.49

Fase 1.

Splits het gebouw, zorg voor een goede afscheiding, concentreer de bestaande zorg en bewoners in één helft.

Screenshot 2021-02-04 at 17.52.07

Fase 2.

Sloop het afsplitste deel. Realiseer hier de nieuwbouw met zo min mogelijk overlast voor de bestaande helft. 

Screenshot 2021-02-04 at 17.52.22

Fase 3.

Verhuis de bestaande zorg en bewoners naar de nieuwbouw. Hier heeft iedereen zich op verheugd.

Screenshot 2021-02-04 at 17.56.51

Fase 4.

Sloop de andere helft en realiseer ook daar nieuwbouw.

Screenshot 2021-02-04 at 17.53.04

Fase 5.

Laat nieuwe bewoners instromen in het nieuwste deel. 

Screenshot 2021-02-04 at 17.53.25

Fase 6.

Renovatie van het laaste deel waarmee alles fasen zijn afgerond. 

Voor de bewoners werd deze informatievideo gemaakt, ter voorbereiding op de verhuizing naar het nieuwbouwdeel. 

Het resultaat: een soepele transitie van de oude naar de nieuwe situatie, voor zowel de bewoners, de familie als de werknemers

Het resultaat van het faseringsplan was een soepele transitie van de oude naar de nieuwe situatie, voor zowel de bewoners, de familie als de werknemers:

De bewoners van De Brink hoefden maar één keer echt te verhuizen, naar een nieuwe woning. Hier konden ze echt naar uitkijken. Ze hoefden dus niet tussendoor naar een externe tijdelijke woning.

De familie werd veel onrust bespaard, omdat ze niet hoefden te helpen met een ingewikkelde verhuizing naar een tijdelijke woning op een andere locatie.

De medewerkers hoefden dankzij deze aanpak hun aandacht en inspanning niet te verdelen over meerdere uiteenliggende locaties. Ze bleven werkzaam op één vertrouwde plek zonder stress onder de bewoners. En ondertussen zagen ze de vorderingen in de nieuwbouw: een belangrijke motivatie om bij deze instelling te blijven werken.

Gelukkig hoefden we maar één keer echt te verhuizen. Van de bouw hebben we niet zoveel last gehad. Het is erg mooi geworden.’

Mw. Van den Akker - Bewoner De Coendershof

Exploitatie van zorg optimaliseren dankzij nieuwbouw

Nu de nieuwbouw compleet is, zorgen we samen met ZINN dat de exploitatie van de zorg in De Brink op alle vlakken geoptimaliseerd wordt, mede dankzij de eigenschappen van het nieuwe gebouw zelf.

Het Faseringsplan: een bewezen methode

We hebben dezelfde faseringsmethode niet alleen toegepast bij De Brink in Groningen, maar ook bij Woonzorg Centrum De Esin Groningen en Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Het bewijst zich keer op keer als de meest soepele fasering van oud naar nieuwbouw.

'Je wil ouderen eigenlijk nog maar één keer verhuizen. Wij adviseren dan de fasering van oud naar nieuw op dezelfde locatie te realiseren, zonder tussenwoning op een externe locatie. Dat geeft rust, ook voor familie en medewerkers.'

TJALLING THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG

Herken jij dit?  

Ben jij op zoek naar een soepele transitie van oud naar nieuwbouw voor je bestaande bewoners, familie en medewerkers? We denken graag vrijblijvend met je mee.

Sparren over een nieuwe zorglocatie?

Wij helpen je om je nieuwbouw idee concreet te maken. Ontdek de 12 stappen naar je nieuwe zorglocatie.

Stekmakers logo kleur
 • info@stekmakers.nl

 • (+31) 50 789 01 50

 • Vestiging Groningen

  Eelkemastraat 185
  9723 ZW Groningen

 • Vestiging Amersfoort

  Postbus 2530
  3800 GB Amersfoort

Copyright © 2024 Stekmakers